Kultura

Czy Kraków jest kulturą?

„W Krakowie udało się osiągnąć równowagę między spektakularnymi wydarzeniami a organicznie rozwijającymi się inicjatywami oddolnymi. Młodzi twórcy nie czują się „upupieni” dziedzictwem kulturalnym miasta i jego bogatą przeszłością. To wszystko sprawia, że kultura w Krakowie ma się całkiem dobrze – ale w dalszym ciągu liczymy na więcej. Tym ważniejsze jest uczestnictwo ludzi kultury w przygotowaniach strategii rozwoju miasta w ciągu najbliższych kilkunastu lat – cieszę się, że mogę być waszym ambasadorem, ale liczę także na wasze merytoryczne wsparcie podczas kwietniowego wydarzenia.”

Bartosz Szydłowski, ambasador obszaru Kultura