Konteksty

 

 

Kontekst Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

 


Kontekst krajowy

 

 

 

 

 

 

 

Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju

 

 

 

 

 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie

 

 

 

 

 

Krajowa Polityka Miejska 2023

 


 

Kontekst regionalny

 

 

 

 

 

 

 

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020