Mieszkańcy

SRK2030? Skonsultujemy to z Tobą!

Planując kształt miasta, rozważając, w jaki sposób powinien rozwijać się Kraków i jak będzie wyglądał w 2030 roku, chcemy włączyć w dyskusję na ten temat jak najszersze grono mieszkańców. Z częścią spotkaliśmy się podczas warsztatów, z opiniami innych zapoznamy się w trakcie kolejnych wydarzeń towarzyszących pracom nad dokumentem. Pracując nad poszerzeniem partycypacyjnego wkładu w Strategię Rozwoju Miasta 2030, utworzyliśmy ankietę on-line, która była aktywna od 20 lutego do 31 marca.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym!


Dowiedz się więcej o SRK2030.

Pobierz publikację na temat Strategii Rozwoju Krakowa 2030 [tutaj]!