Polityka cookies

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze strony Strategia Rozwoju Krakowa 2030, którego właścicielem jest Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa

1. Prawo autorskie

a) Wszelkie treści strony są chronione prawem autorskim. Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

b) Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących z Gminą, których materiały zostały zamieszczone na stronie Strategii Rozwoju Krakowa 2030;

c) Zarówno znaki towarowe znajdujące się w dysponowaniu prawnym Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa podlegają ochronie i każdorazowe wykorzystanie logotypów wymaga pozyskania stosownej zgody; herb Miasta należy do kategorii symboli Miasta, zatem podlega ochronie prawnej na gruncie ustawy o samorządzie gminnym (zgoda Rady Miasta Krakowa) oraz wiąże się z korzystaniem z tego dobra prawnego nie prowadząc do jego używania w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Gminy (deprecjacja oznaczenia lub obniżenia prestiżu Gminy); nazwa Miasta Krakowa podlega udostępnieniu zgodnie z treścią art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie własności przemysłowej.

2. Zasady korzystania z serwisu

a) Informacje zamieszczone na stronach internetowych Strategii Rozwoju Krakowa 2030 mają wyłącznie charakter informacyjny

b) Właściciel serwisu Strategia Rozwoju Krakowa 2030 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany lub uzupełniania informacji, lub danych zawartych na stronach WWW w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia i w każdym czasie mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

3. Odpowiedzialność

Właściciel serwisu Strategia Rozwoju Krakowa 2030 dokłada starań, aby zawarte na stronach Platformy MPI informacje i dane były możliwie aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność cywilną za aktualność, poprawność, rzetelność, kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych stron WWW, do których odsyłają odnośniki. Strategia Rozwoju Krakowa 2030 nie odpowiada również za treść stron WWW, otwieranych przy pomocy takiego połączenia.

4. Informacje o plikach Cookies

W czasie odwiedzin stron Strategii Rozwoju Krakowa 2030, może się zdarzyć, że przekażemy na Państwa komputer informację w formie plików „Cookie”, które pomagają nam rozpoznać go automatycznie przy Państwa kolejnym wejściu na stronę. Pliki Cookies umożliwiają nam np., dopasowywanie naszej strony do Państwa zainteresowań itp. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na to, abyśmy rozpoznawali Państwa komputer, proszę nastawić swoją przeglądarkę internetową w ten sposób, aby usuwał on pliki Cookies z twardego dysku komputera, blokował wszystkie Cookies lub ostrzegał Państwa, zanim jakiś plik Cookie zostanie zapisany.