II Europejski Kongres Samorządów

6 kwietnia 2016

II Europejski Kongres Samorządów

5 i 6 kwietnia 2016 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się II Europejski Kongres Samorządów, czyli najważniejsze w Polsce spotkanie władz samorządowych z Europy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 1500 przedstawicieli samorządów terytorialnych, administracji publicznej, rządów i parlamentów, organizacji pozarządowych i biznesu z całej Europy. Europejski Kongres Samorządów był okazją do nawiązania partnerskich kontaktów oraz wymiany poglądów na temat zwiększenia efektywności wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W programie znalazło się około 100 wydarzeń, na które składały się bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady i prezentacje. Tematyka dotyczyła siedmiu zagadnień: finansów, gospodarki, społeczeństwa, innowacji,  środowiska, rewitalizacji i samorządu gospodarczego. W 2016 roku nowym elementem Europejskiego Kongresu Samorządów stała się tzw. miejska ścieżka tematyczna. W jej ramach, w trakcie II EKS poruszone zostały kwestie dot. rewitalizacji oraz samorządu gospodarczego. Na moduł rewitalizacyjny złożyły się dyskusje panelowe na następujące tematy:

  • Rewitalizacja jako instrument strategicznego zarządzania miastem. Implikacje dla strategii rozwoju miasta
  • Człowiek w przestrzeni miasta – rewitalizacja, jako proces o wymiarze społecznym. Implikacje dla strategii rozwoju miasta
  • Rewitalizacja: fenomen lokalny, czy globalna moda? Czy samorządy stać na rewitalizację?