III Europejski Kongres Samorządów

28 marca 2017

Kraków na dwa dni został samorządową stolicą Europy. Blisko 1800 osób – liderów regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki i biznesu, kultury, NGO oraz mediów z ponad 40 krajów – wzięło udział w III Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się w Krakowie w dniach 27-28 marca pod hasłem „Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku”. Jest to jedna z największych konferencji międzynarodowych w Europie, poświęcona zagadnieniom polityki regionalnej, współpracy samorządów z władzą centralną i przedstawicielami nauki oraz biznesem. Dwudniowy program Kongresu obejmował ponad 80 wydarzeń (bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje) i został realizowany w ścieżkach: Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Samorząd oraz Turystyka i Samorząd. Obrady Kongresu relacjonowało blisko 100 dziennikarzy. W trakcie Kongresu odbyły się dwa panele dyskusyjne wpisujące się w dyskusję nt. Strategii Rozwoju Krakowa 2030, dotyczące kwestii zarządzania strategicznego metropoliami:

  • Panel dyskusyjny „Polskie metropolie w sieci współpracy”
  • Panel dyskusyjny „Metropolie jako bieguny wzrostu i innowacji”