Konferencja „Finansowanie strategii rozwoju polskich metropolii”

11 kwietnia 2017

Ogólnopolska konferencja „Finansowanie strategii rozwoju polskich metropolii”, udziałem m.in. Jana Krzysztofa Bieleckiego, prof. Witolda Orłowskiego i Pawła Szałamachy, odbyła się 11 kwietnia 2017 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa Urzędu Miasta Krakowa.

W ramach konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne:

I – Wyzwania finansowe rozwoju polskich metropolii w perspektywie roku 2020,

II – Uwarunkowania  polityki rozwoju metropolii – doświadczenia, postulowane kierunki zmian,

III – Potrzeby i możliwości finansowania inwestycji w metropoliach.

W jaki sposób zapełnić lukę po unijnych dotacjach i w jaki sposób udźwignąć wydatki gminy, m.in. na infrastrukturę, przy braku wsparcia ze strony UE?

Zarówno były premier, Jan Krzysztof Bielecki jak i prof. Witold Orłowski  zwrócili uwagę na fakt, że poza oczywistymi korzyściami, fundusze europejskie także rozleniwiły, a nawet swoiście uzależniły polskie samorządy. I znalezienie sposobu na finansowanie po roku 2020, zwłaszcza infrastruktury, nie będzie łatwe. Zdaniem Pawła Szałamachy, byłego ministra finansów, brak funduszy unijnych i  konieczność sięgnięcia do budżetów własnych gmin sprawi, że gminy będą bardziej racjonalnie podchodzić do planów finansowych, lepiej selekcjonować i weryfikować inwestycje; dokonywać wyboru najpilniejszych potrzeb gminy i tych, które mogą zapewnić samofinansowanie w przyszłości. Prezydent Jacek Majchrowski podkreślał, że brak środków zewnętrznych nie zwalnia gmin z troski o ciągłe polepszanie jakości życia mieszkańców, w tym także z dbania o powiązania z gminami ościennymi, na przykład poprzez rozwijanie sieci transportu i zabezpieczanie na ten cel środków własnych gminy i dochodów z działalności gospodarczej.

Pod dyskusję poddane zostały też zagrożenia i wyzwania, z którymi będą się musiały zmierzyć polskie metropolie jako „bieguny wzrostu i innowacji” mające znaczenie dla rozwoju całego kraju.

Podsumowanie konferencji „Finansowanie strategii rozwoju polskich metropolii”