Konferencja Nowa Polityka Miejska

22 lutego 2016

fot. M. Sigmund 2016, UMK

Konferencja „Nowa polityka miejska – implikacje dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030”

Konferencja odbyła się w dniu 22 lutego 2016 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, w Krakowie, przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego.

Polityka miejska, a zatem polityka prowadzona wobec miast, stała się w ostatnim czasie jedną z kluczowych polityk publicznych w Europie. Politykę miejską tworzy zespół różnorodnych działań i instrumentów, podejmowanych z poziomu Unii Europejskiej, państw, czasem także regionów, adresowanych do miast i ich obszarów funkcjonalnych. Jest to zarazem stosunkowo nowe zjawisko, o wielkiej skali złożoności, tworzące korzystną koniunkturę dla miast. Polityka miejska wpisuje się wprost w nowy paradygmat polityki rozwoju, jakim jest zintegrowane podejście terytorialne, koncentrujące się na wewnętrznych potencjałach rozwojowych obszarów funkcjonalnych. Ma na celu wykorzystanie zasobów wzrostu gospodarczego, kreatywności, innowacyjności, właściwych dla miast, w procesach rozwoju kraju i regionów.
Polityka miejska jest zarówno istotnym beneficjentem interwencji publicznych, w tym z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Unii Europejskiej, jak i przedmiotem ożywionej debaty eksperckiej i politycznej.
Celem konferencji – otwierającej drugi etap prac nad Strategią Rozwoju Krakowa 2030 – jest podjęcie dyskusji nad polityką miejską, stanowiącą jedną z kluczowych determinant oraz kontekstów prac nad Strategią, a także wypracowanie rekomendacji dla samego dokumentu Strategii.

Prezentacje konferencyjne: