#patchwork2030. Tu chcę żyć. Kraków 2030.

8 kwietnia 2017

 

„Tu chcę żyć. Kraków 2030” to hasło szerokiej kampanii, której celem było zachęcenie mieszkańców do zaangażowania się w prace nad Strategią Rozwoju Krakowa 2030. To kluczowy dokument, który wyznacza kierunki miejskiej polityki oraz pokazuje szanse i zagrożenia dla miasta w jego bliższej i dalszej przyszłości.

– Tu chcę żyć – deklaruje każdego dnia blisko milion krakowian, którzy swoje miasto kochają, ale i na nie narzekają; którzy widzą jego blaski, ale potrafią także dostrzec cienie i wyzwania, jakie pojawią się przed Krakowem. Projekt #PatchWork2030 był znakomitą okazją, by porozmawiać o mieście i jego perspektywach.

Warsztaty i towarzyszące im panele dyskusyjne, a w ramach podsumowania – dyskusja plenarna z udziałem władz miasta i województwa oraz zaproszonych gości – to najważniejsze wydarzenia, które odbyły się w ramach projektu #PatchWork2030, jednego z działań w ramach procesu Strategii Rozwoju Krakowa 2030. Wydarzenie miało za zadanie pobudzić uczestników do dyskusji na temat wyzwań i dylematów, przed jakimi staje polityka rozwoju Krakowa w perspektywie najbliższych kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu lat.

Świeżą i dynamiczną wymianę poglądów gwarantowała szeroka, publicystyczna formuła dwudniowego wydarzenia. Kluczowe założenia nowej Strategii Rozwoju Krakowa wyszły z ram urzędowych dokumentów, stając się przedmiotem ożywionych dyskusji, sporów i niewygodnych pytań – wszystko po to, by Kraków stał się miastem, w którym jeszcze bardziej chce się żyć.

Podczas dwudniowego wydarzenia, z udziałem Ambasadorów, zapytaliśmy: czy Kraków jest kobietą? kulturą? doświadczeniem? ekspatą? outsourcingiem? ekspertem? A może ma swoją przyszłość upatrywać w każdej z tych kwestii? Odpowiedzi udzielili nie tylko zaproszeni goście – w tym ambasadorzy projektu i eksperci – ale przede wszystkim mieszkańcy, zasiadający wśród uczestników paneli dyskusyjnych i debaty podsumowującej. Wszystkie wydarzenia rozgrywały się w Sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta.