Nowa Strategia Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030” przyjęta!

7 lutego 2018

W środę, 7 lutego 2018 r, Rada Miasta Krakowa uchwaliła nową Strategię Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”

Strategia Rozwoju Krakowa jest najważniejszym dokumentem w procesie planowania przyszłości naszego miasta do 2030 roku.

W naszej wizji rozwoju Kraków 2030 roku to lider m. in. w zakresie przedsiębiorczości opartej na kreatywności, lider w obszarze usług dla biznesu poszukującego wysoko wykwalifikowanych kadr, lider w kreowaniu współczesnej kultury artystycznej, lider w obszarze jakości życia, w tym w ofercie spędzania czasu wolnego.

To jedno z dwóch najważniejszych miast Polski, silna europejska metropolia, miasto inteligentne, przyjazne do życia.

Szczególną wartością Strategii Rozwoju Krakowa 2030 jest społeczny charakter zawartych w niej ustaleń.

Od początku założyliśmy, że dokument ten będzie swego rodzaju umową społeczną między Samorządem i mieszkańcami, co oznacza, że nasza wzajemna współpraca przy jego tworzeniu nie mogła ograniczyć się jedynie do wstępnych konsultacji. Dokument w całości powstał przy Państwa udziale – w wyniku współpracy jak najszerszych kręgów społecznych, eksperckich, zawodowych, łącznie ponad tysiąca osób.

W efekcie otwartych dyskusji i inicjowania różnorodnych form aktywności mieszkańców powstał ambitny dokument, precyzujący sześć głównych celów strategicznych dla Krakowa, wraz z przyporządkowanymi celami operacyjnymi, politykami, programami i projektami.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie, zapraszamy do lektury i do wspólnych działań!