Rola wielkich miast w rozwoju społeczno – gospodarczym Polski

23 października 2017

Roli wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski poświęcone zostało Posiedzenie Plenarne Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, które odbyło się 23 października 2017, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego.

Dyskusję na temat metropolii  jako struktur dynamizujących rozwój podjęli prezydent Elżbieta Koterba, prof. Jacek Szlachta, prof. Tadeusz Kudłacz arch. Janusz Sepioł, dr Jan Olbrycht, dr Piotr Żuber oraz Jacek Woźniak.  Pierwsza część spotkania skoncentrowała się na odpowiedzi na pytania czy w Polsce w ogóle mamy metropolie. W jakiej lidze grają, a w jakiej chcielibyśmy, aby grały? Co możemy uzyskać od UE, rządu i prezydentów metropolii, abyśmy mogli powiedzieć, że polskie metropolie są „węzłami w sieci globalnych przepływów”. Jakie czynniki będą determinowały sukces polskich metropolii w najbliższych latach? Jakie bariery ograniczają budowanie powiązań sieciowych i przepływu pomiędzy metropoliami polskimi oraz europejskimi?

Obecnie uważa się, że świat dzieli się na metropolie… i resztę: to metropolie rządzą światem, od nich zależą losy krajów. Także w Polsce, podobnie jak w Europie, stoją one wobec istotnych wyzwań rozwojowych; od kondycji polskich metropolii będzie zależała pozycja konkurencyjna i innowacyjna naszego kraju.

Druga część konferencji, z udziałem prof. Krystyny Gawlikowskiej­­-Hueckel, prof. Tadeusza Markowskiego, prof. Pawła Churskiego, prof. Andrzeja Klasika oraz prof. Aleksandra Noworóla, to prezentacja scenariuszy rozwoju metropolitalnego Warszawy, Poznania, Łodzi, Krakowa, Gdańska, Katowic.  Jak wzmacniają swoje funkcje metropolitalne w zróżnicowanych skalach przestrzennych, jakie mają przewagi konkurencyjne i w sposób  je wykorzystują? Czy prezydenci miast mają być zarządcami metropolii czy managerami ich rozwoju?

W każdym ze scenariuszy rozwoju pojawiła się, jako kluczowy element rozwoju, potrzeba umiejętności budowania przez metropolie sieci powiązań – i w kontekście współpracy międzynarodowej, i w kontekście współpracy wewnętrznej: poprzez skłonność samorządów do tworzenia partnerskich powiązań między biznesem i nauką, administracją oraz społeczeństwem obywatelskim.