Strategia Rozwoju Krakowa na Forum Nauka – Biznes – Mieszkańcy – Samorząd

20 listopada 2018

20 listopada 2018 r. o godz. 11:30 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Krakowskie Forum „NAUKA – BIZNES – MIESZKAŃCY – SAMORZĄD”, tym razem dotyczące przyjętego dokumentu „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” (SRK 2030).

Spotkanie obejmować będzie dwa panele dyskusyjne, I panel dyskusyjny pod nazwą „dlaczego miasto inteligentne?” będzie próbą wyjaśnienia jednego z trzech zdefiniowanych w SRK 2030 wyzwań, aspiracji „Kraków Przyszłości –„Miasto inteligentne (smart city)”. Natomiast tematem II panelu będzie zaangażowanie w realizację Strategii środowisk i instytucji będących jej interesariuszami. Pod hasłem „wspólnie urządzamy Kraków” będziemy poszukiwać w trakcie dyskusji modelu współpracy na linii nauka-biznes-mieszkańcy-samorząd, mającego zaowocować wdrożeniem wizji Krakowa 2030.

11:30 – 11:45

PODSUMOWANIE PRAC NAD SRK 2030.

Jerzy Muzyk, II Zastępca Prezydenta ds. Rozwoju Miasta Krakowa

11:45-12:00

PREZENTACJA DOKUMENTU SRK 2030

Katarzyna Wysocka, p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta UMK

12:00-12:45

DLACZEGO MIASTO INTELIGENTNE? – PANEL DYSKUSYJNY

prof. Aleksander Noworól, Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

prof. Krzysztof Zieliński, Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Moderator: Jacek Kwiatkowski, Małopolska Izba Samorządowa

12:45-13:30

WSPÓLNIE URZĄDZAMY KRAKÓW – PANEL DYSKUSYJNY

Nina Gabryś, Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Sto Lat Głosu Kobiet

Alina Kamińska, działaczka społeczno-kulturalna, liderka lokalna

Joanna Krzemińska, Zastępca Dyrektora, Aspire

dr hab. Paweł Kubicki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Europeistyki

Paweł Mierniczak, Dyrektor, Małopolska Organizacja Turystyczna

Michał Niezabitowski, Dyrektor, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Moderator: Jacek Kwiatkowski

13:30-14:00

DYSKUSJA, PYTANIA

14:00-14:15

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA

Jacek Kwiatkowski, Małopolska Izba Samorządowa

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.