Warsztaty – Współpraca dla Strategii Rozwoju Krakowa 2030 – część II

26 września 2016

fot. UMK 2016

Warsztaty będące kontynuacją prac z czerwca 2016r., zrealizowano z wykorzystaniem metody konwersacyjnej worldcafe. Warsztaty były realizowane przy sześciu stolikach tematycznych. Prace zostały zaplanowane w taki sposób, by w pierwszej ich części każdy z uczestniczących miał okazje dyskutować w grupie skoncentrowanej na priorytetowym dla siebie temacie, zaś po przerwie mógł przejść do kolejnego zespołu warsztatowego, rozpoczynając dyskusje związaną z drugim wskazanym tematem. Dyskusje koncentrowały się wokół dwóch pytań: W jaki sposób możliwe jest realizowanie wskazanych celów? oraz Czego interesariusze oczekują od UMK, aby móc cele zrealizować? Powyższe zagadnienia są kontynuacją warsztatów z czerwca 2016, podczas których analizie poddane były pytania o wkład (co może dać wybrana grupa, by zrealizować cele?) oraz relacje (z kim wybrana grupa powinna wejść w relacje, by cele zrealizować?).

Program Warsztatów

Prezentacje warsztatowe:

Podsumowania warsztatów: