Kraków otrzymuje 350 mln zł na inwestycje infrastrukturalne przed Igrzyskami Europejskimi

kraków - dofinansowanie

Kraków otrzyma aż 350 milionów złotych jako rządowe dofinansowanie na 16 inwestycji infrastrukturalnych, zgodnie z już podpisaną umową. Te projekty obejmują rozbudowę i przebudowę ulic, modernizację torowisk tramwajowych oraz budowę kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki-Zabłocie. Celem tych inwestycji jest zarówno ułatwienie obsługi igrzysk, jak i poprawa infrastruktury drogowej w mieście. W ramach planowanych remontów ulic i odcinków, uwzględnione będą również obszary poza miejscami przeprowadzania zawodów sportowych – podkreśla Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Te inwestycje mają duże znaczenie dla mieszkańców – mówi Hanczakowski. Istotne środki finansowe, w wysokości 30 milionów złotych, zostaną przeznaczone na torowiska tramwajowe. Dzięki nim planowane jest m.in. wykonanie rozjazdów w ramach pierwszej obwodnicy, w tym przy Teatrze Bagatela. Kolejnym ważnym projektem jest przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, za kwotę 27 milionów złotych, ponieważ stanowi ona główną arterię wjazdową do Krakowa od strony lotniska. Największą alokację finansową, aż blisko 104 miliony złotych, otrzyma jednak „Program modernizacji dróg i chodników”, który obejmuje m.in. remonty nakładkowe w całym mieście. Infrastruktura powstała w różnych częściach Krakowa będzie służyć mieszkańcom przez wiele lat po zakończeniu igrzysk – dodaje dyrektor ZDMK. Zarząd Dróg Miasta Krakowa odpowiada za większość planowanych inwestycji. Natomiast trzy inne projekty, takie jak rozbudowa alei 29 Listopada, rozbudowa układu drogowego w Prokocimiu i budowa kładki między Grzegórzkami a Zabłociem, są nadzorowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

„Każda z realizowanych przez nas inwestycji ma inny charakter, ale wszystkie mają ogromne znaczenie przede wszystkim dla mieszkańców Krakowa, jak również dla osób odwiedzających nasze miasto” – mówi dyrektor ZIM, Łukasz Szewczyk. Również rozbudowa alei 29 Listopada jest istotna, ponieważ stanowi główną trasę wjazdową i wyjazdową na północy miasta. Jej rozbudowa poprawi płynność ruchu w czasie trwania igrzysk, ale będzie miała również duże znaczenie dla ruchu w północnych częściach miasta po zakończeniu imprezy. Natomiast rozbudowa układu komunikacyjnego w Prokocimiu jest bardzo istotna w kontekście planowanego europejskiego święta sportu w Krakowie. Celem tego zadania jest ułatwienie dojazdu do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego i nowo wybudowanego Szpitala Uniwersyteckiego, który jest jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych obiektów medycznych w Polsce. Bez wątpienia usprawni to ruch samochodowy w okolicy szpitali, co przyczyni się do większego bezpieczeństwa zarówno sportowców, jak i kibiców oraz mieszkańców, którzy będą wymagać hospitalizacji. Natomiast budowa nowej kładki pieszo-rowerowej wpisuje się w działania miasta mające na celu ożywienie brzegów Wisły. Ta nowa przeprawa będzie miała szczególne znaczenie dla połączenia sieci tras rowerowych w Krakowie, poprawiając komfort korzystania z nich. Budowa nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej na Wiśle usprawni i przyspieszy podróże pomiędzy obszarami miasta po przeciwnych stronach rzeki – dodaje dyrektor Szewczyk.

Kraków otrzyma łącznie 244,6 miliona złotych na wszystkie inwestycje infrastrukturalne w tym roku, oraz 105,4 miliona złotych w 2023 roku z budżetu państwa.

Przesunięcie środków

Rozwinięcie infrastruktury drogowej w Krakowie przy użyciu środków z budżetu centralnego to nie jedyna korzyść wynikająca z podpisanej umowy między miastem a rządem. Przedstawiciele Krakowa zwracają również uwagę na inne pozytywne aspekty, związane z przesunięciem środków na kolejne projekty.

Jeśli na przykład rozbudowa ulicy Igołomskiej otrzyma około 25 milionów złotych, Królowej Jadwigi około 25 milionów złotych, a ulicy Wrobela około 9 milionów złotych, to te kwoty zwolnią się w budżecie miasta. Na przykład, jeśli w bieżącym budżecie Krakowa przeznaczono około 9 milionów złotych na ulicę Wrobela, a miasto otrzyma te środki z budżetu centralnego, automatycznie te 9 milionów złotych z budżetu Krakowa będzie można wykorzystać na inne projekty. Przykładem może być tu ulica Stelmachów, na której mieszkańcy czekają na remont. Projekt jest już w trakcie realizacji, więc środki mogłyby zostać przesunięte właśnie na ten cel.

Piesi, kierowcy, rowerzyści, pasażerowie…

Pojawiają się jednak opinie, że gdyby nie igrzyska, Kraków w ogóle nie musiałby budować całej tej infrastruktury drogowej. „Po co wydawać pieniądze na coś, co będzie nam potrzebne tylko podczas trwania imprezy?” – pytają niektórzy w komentarzach na portalach społecznościowych. „Ta impreza tylko generuje koszty” – dodają inni. „W ramach przygotowań do igrzysk powstaną drogi, które nie będą służyć tylko jako dojazd do obiektów sportowych. Po zakończeniu imprezy będą z nich korzystać mieszkańcy. To inwestycje, które były już planowane, a wydarzenie sportowe jedynie przyspieszy ich realizację. Wybrane projekty dotyczą głównych arterii, ale także jest wiele mniejszych zadań. Fakt, że miasto otrzymuje środki, oznacza, że większa liczba ulic lub ich odcinków zostanie wyremontowana, czego mieszkańcy często domagają się” – zaznacza dyrektor Hanczakowski. Prace takie jak wymiana nawierzchni będą wykonywane trzy razy częściej niż zazwyczaj w danym roku.

W ramach przygotowań do igrzysk będą również budowane nowe ścieżki rowerowe. Na ten cel przeznaczono ponad 22,5 miliona złotych, a na budowę samej kładki pieszo-rowerowej łączącej Grzegórzki z Zabłociem kolejne 30 milionów złotych. W tych inwestycjach skorzystają wszyscy: piesi, kierowcy, rowerzyści i pasażerowie komunikacji miejskiej.

„Po nieudanej próbie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie nie byłem wielkim zwolennikiem Igrzysk Europejskich. Jednak różnica polega na tym, że teraz mamy konkretną listę, która jasno określa, ile co kosztuje, ile pieniędzy otrzymamy i na co zostaną one przeznaczone” – mówi pan Grzegorz, mieszkaniec Grzegórzek. „Nie wiem, czy wszystkie te inwestycje są niezbędne i konieczne do realizacji w najbliższych miesiącach, ale jeśli mamy je wykonać, to lepiej zrobić to wcześniej niż później. Z pewnością poprawią one komfort i jakość życia w danym miejscu” – dodaje mieszkaniec Krakowa.

Kiedy odbędą się igrzyska?

Igrzyska Europejskie odbędą się w dniach od 21 czerwca do 2 lipca przyszłego roku. Głównym miejscem sportowej rywalizacji będzie Kraków, ale zawody będą miały także miejsce w innych regionach Małopolski i Śląska. „Dzięki prowadzonym inwestycjom i wsparciu finansowemu Kraków będzie doskonale przygotowany nie tylko na Igrzyska Europejskie, ale również na inne wydarzenia sportowe, które będą organizowane w tym mieście” – ocenia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. „Jesteśmy optymistycznie nastawieni i wierzymy, że zdążymy ze wszystkim” – dodaje prezydent Jacek Majchrowski.