1. Obszar I

    Inteligentna i nowoczesna metropolia

  2. Obszar II

    Nowoczesna gospodarka i potencjał naukowy

  3. Obszar III

    Kultura i dziedzictwo kulturowe

  4. Obszar IV

    Jakość życia

  5. Obszar V

    Kapitał społeczny

  6. Obszar VI

    Zarządzanie miastem